Τεχνική Υποστήριξη
Ανάπτυξη Λογισμικού
Δίκτυα - Τηλεπικοινωνίες
Η Εταιρία
Η MICROQUEST ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1992 με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και εξειδικευμένων λύσεων και την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.
Διαρκής στόχος της Εταιρίας αποτελεί η πλήρης αντίληψη και κατανόηση με εμπορικούς και οικονομικούς όρους της επιχειρησιακής δράσης που καλείται να οργανώσει και να υποστηρίξει με τις τεχνολογίες της.
Για την υλοποίηση του στόχου της επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία μέσω έρευνας και συνεργασιών με μεγάλους Ελληνικούς και διεθνείς οίκους πληροφορικής.

Η MICROQUEST με την ανάπτυξη και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων βοήθησε τους πελάτες της στην υλοποίηση των σημαντικών επενδυτικών τους σχεδίων αυξάνοντας έτσι με υψηλούς ρυθμούς την πελατειακή της βάση. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της και η κατάκτηση ηγετικής θέσης στο χώρο. Η Εταιρία διαθέτει υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης με σκοπό την υποστήριξη των Πελατών της που έχουν υποκαταστήματα στην Β. Ελλάδα και στήν Κρήτη αλλά και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στο Βαλκανικό χώρο, καθώς και Τεχνική υποστήριξη σε όλες τις μεγάλες γεωγραφικές περιοχές όπως στους Νομούς Κοζάνης, Αχαϊας, Ιωαννίνων, Λέσβου κ.α.
Οικονομικά Στοιχεία
Η φιλοσοφία του management που διέπει την Εταιρία περιγράφεται από το μοντέλο, Ανθρώπινη Αρμονική Ανάπτυξη. Η Εταιρία πιστεύει στον άνθρωπο και στις δημιουργικές δυνάμεις που μπορεί να εκφράσει μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον, που τον κατανοεί, τον περιβάλλει, τον ικανοποιεί και τον προάγει. Πιστεύει στην αρμονική συνύπαρξη και στη συνεργασία μέσα από τη φιλοσοφία του ομαδικού πνεύματος.

Τα μέσα που διατίθενται, η συστηματική εκπαίδευση και η συνεχής επιμόρφωση έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα, άρτια καταρτισμένη η οποία προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους Πελάτες της.

Η ομάδα της MICROQUEST που αποτελείται από 25 εργαζομένους, αναλυτές, προγραμματιστές, μηχανικούς συστημάτων, τεχνικούς, συμβούλους, πωλητές και διοικητικούς υπαλλήλους, χαρακτηρίζεται από ήθος, επαγγελματισμό, συνεργατικό πνεύμα, αφοσίωση και πίστη στην προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρίας. Οι άνθρωποι της MICROQUEST φροντίζουν καθημερινά με υψηλό βαθμό υπευθυνότητας και προθυμίας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, μέσα από ένα οργανωτικό σχήμα που εγγυάται την αποτελεσματικότητά της. Συγκεκριμένα το τεχνικό τμήμα της εταιρίας για την υποστήριξη των πελατών όσον αφορά το hardware, αποτελείται από 10 άτομα, με πολυετή προϋπηρεσία στον χώρο και την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επίλυση όλων των πιθανών προβλημάτων. Στο τμήμα υποστήριξης προγραμμάτων απασχολούνται προγραμματιστές και αναλυτές, με γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου και εμπειρία στον χώρο του software development. Επίσης, το προσωπικό μας